HVEM ER VI.

Børnehaven og Specialbørnehaven Løvetand er beliggende på to matrikler.

Løvetand på Seestvej 10 og afdeling Mælkebøtten på W.Kiørboesvej 3.

 

Både Løvetand og Mælkebøtten er tvillinginstitutioner, hvilket vil sige, at der i begge huse er et alment børnehavetilbud efter dagtilbudsloven og et specialbørnehavetilbud efter servicelovens §32.

Desuden rummer Løvetand et gæstehus til dagplejebørn, med plads til ti børn.

 

Løvetand:

Løvetand er bygget i 2015.

Løvetand er bygget på en sådan måde, at tanken om at bevare den lille institution i den store, har været en fremherskende tanke fra starten.

Løvetand er delt op i et Øst og et Vest blad.

I hvert blad er der to almene børnehavegrupper med plads til 20 børn på hver stue, samt to specialstuer, med plads til 6 børn på hver stue.

Hvert blad har et multirum og køkken alrum fælles. Der er separate garderober og badeværelser for almen og special tilbuddet.

 

Mælkebøtten:

Mælkebøtten er bygget i 1993.

I Mælkebøtten er der to almene stuer med plads til 20 børn på hver stue og to specialstuer, med plads til 6 børn på hver stue.

Der er separate garderober og badeværelser for almen og special tilbuddet. Der er fælles køkken.

 

Både Løvetand og Mælkebøtten har gode og smukke rammer. I begge huse er der en gymnastiksal og begge steder har spændende og udfordrende legepladser, som er fælles for hele børnehaven på adressen.

Bilag