Hvem er vi:

Børnehaven og Specialbørnehaven Løvetand er beliggende på to matrikler.

Løvetand på Seestvej 10 og afdeling Mælkebøtten på W.Kiørboesvej 3.

 

Både Løvetand og Mælkebøtten er tvillinginstitutioner, hvilket vil sige, at der i begge huse er et alment børnehavetilbud efter dagtilbudsloven og et specialbørnehavetilbud efter servicelovens §32.

Desuden rummer Løvetand et gæstehus Solsikken til dagplejebørn, med plads til ti børn.

 

Løvetand:

Løvetand er bygget i 2015.

Løvetand er bygget på en sådan måde, at tanken om at bevare den lille institution i den store, har været fremherskende fra starten.

Løvetand er delt op i et Øst og et Vest blad.

I hvert blad er der to almene børnehavegrupper med plads til cirka 20 børn på hver stue, samt to specialstuer med plads til 6 børn på hver stue.

Hvert blad har et fælles multirum og et køkken/alrum. Der er separate garderober og badeværelser for almen og special tilbuddet.

 

Mælkebøtten:

Mælkebøtten er bygget i 1993.

I Mælkebøtten er der to almene stuer med plads til cirka 20 børn på hver stue og to specialstuer med plads til 6 børn på hver stue.

Der er separate garderober og badeværelser for almen og special tilbuddet. Der er fælles køkken.

 

Både Løvetand og Mælkebøtten har gode og smukke rammer. I begge huse er der en gymnastiksal og begge steder har spændende og udfordrende legepladser, som er fælles for hele børnehaven på adressen.

Bilag