Læreplanstemaer
Publiceret den 15. februar 2017
Bilag
Læreplanstemaet Sprog
Læreplanstemaet Krop og bevægelse
Læreplanstemaet Kultur og kulturelle udtryksformer
Læreplanstemaet Personlige kompetencer
Læreplanstemaet Natur og naturfænomener
Læreplanstemaet Sociale kompetencer