Skolestart

Storebørnsgruppe

 

Fra første september starter storebørnsgruppen for de børn, der kan komme i skole den efterfølgende sommer. Storbørnsgruppen fortsætter frem til der er glidende overgang til skole/ sfo (typisk 1.april).

Storbørnsgruppen arbejder hovedsageligt bladvis (Løvetand øst, Løvetand vest og Mælkebøtten) 1 gang om måneden mødes alle storbørnsgrupper for at lave aktiviteter på tværs af de 3 grupper. 

Storbørnsgrupperne arbejde ud fra de 6 læreplantemaer (Personlige kompetencer, socialekompetencer, sprog, kultur og kulterelle udtryksformer, Natur og naturfænomener, Krop og bevægelse) .

 

Skolesamtaler 

I løbet af efteråret laver vi spu (skoleparathedsundersøgelse) på alle børn som er i storbørnsgruppen. 

Efterfølgende afholder vi skolesamtaler med forældrene hvor vi gennemgår spu en og taler om børnenes ressoucer og udfordringer. Vi taler også om hvorvidt barnet er skoleparat eller hvad der skal til for at barnet bliver parat.