Opstart

Pladsen

 

Når man via nembørn har fået en plads i Børnehaven Løvetand/Mælkebøtten, vil man inden opstart via nembørn få besked om hvilken stue man har fået plads på. Har man særlige ønsker til barnets placering enten afdeling eller stue, bør man i god tid inden start tage kontakt til institutionen . Ønsker vil blive opfyldt så vidt det er muligt. 

Inden opstart bedes man tage kontakt til stuen for at aftale at komme på besøg i børnehaven. Man har mulighed for ét besøg inden opstart, ligesom barnets dagplejemor også er velkommen til ét besøg i børnehaven.  Ved besøget får I mulighed for at se børnehaven og hilse på personalet. Personalet vil ved forbesøget gerne høre lidt om jeres barn – er der noget vi skal være særligt opmærksomme på, det kunne være : middagslur, ble, allergier og meget andet.

 

Opstart

 

Det er vigtigt, at barnets start i børnehave er god og tryg for alle parter. Ved forbesøget aftales hvordan opstarten skal være for jeres barn.

Børnehaven er en stor verden at komme til, der er mange nye indtryk og mange nye mennesker at lære og kende. Derfor vil det oftest være til gavn for barnet, at de første dage ikke er alt for lange.