Samarbejdspartnere

  • Forældrene.
  • PPR: Psykolog, talepædagog og fysioterapeut.
  • Bakkeskolen.
  • Dagplejere i nærområdet.
  • Kolding Pædagogseminarium.
  • Jobcenteret
  • Nærmiljøet, som da Seest Bageren sponsorerede 15 kg romboller til ”Bag for en sag”.