Forældresamarbejde

 

I Løvetand prioriterer vi at inddrage forældrene i hverdagen, fordi de har det primære ansvar for børnenes trivsel. Vi vægter en tillidsfuld kontakt med udgangspunkt i de enkelte forældres behov – både i hverdagen til den løse og daglige snak, men også der hvor der skal sættes tid af til at snakke eventuelle udfordringer igennem.

 

Løvetand er på lige fod med de andre dagtilbud i Børne og Uddannelsesforvaltningen en del af Nem børn og Nem tjekind. Alle forældre får informationer omkring adgangen fra børnehaven. Første gang skal Nem-id bruges.

Forældre skal benytte Nem tjekind, når barnet skal tjekke ind og ud af børnehaven hver dag. På nemintra kommer de daglige informationer om dagligdagen og aktiviteter i børnehaven. Det er også via nemintra at man melder børns sygdom og fridage. Ligeledes er det på nemintra hvor der skal meldes til og fra i ferieperioder.

 

  • Vi afholder trivselssamtaler med forældre når barnet har gået i børnehave ca. 3. mdr. 
  • Vi afholder trivsel/ skoleparrathedssamtaler efteråret inden barnets forventede skolestart. 
  • Der afholdes årligt forskellige forældrearrangementer.