LUKKEDAGE OG BEHOVSÅBENT I 2020

Nyhed fra den 13. februar 2020

Behovsåbent

 

Børnehaven Løvetand, incl afdeling Mælkebøtten, har følgende lukkedage i 2020:

  • De tre hverdage før påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Uge 28, 29 og 30
  • Dagene mellem jul og nytår (den 31.12. lukkes kl. 12.30)

På opfordring genopfrisker vi lige dage med behovsåbent i Løvetand og afdeling Mælkebøtten i 2020:

Det er i Kolding Kommune politisk besluttet, at der i udvalgte ferieperioder er såkaldt behovsåbent.

Behovsåbent betyder, at der fordelt i kommunen er enkelte institutioner, der holder åbent.

Begrundelsen for behovsåbent er, at udnytte ressourcerne bedst muligt i perioder, hvor der er få børn.

Alle forældre vil fra egen institution blive bedt om at oplyse, hvilke dage deres barn holder ferie.

Forældre, hvis barn har brug for pasning, vil af egen institution få oplyst, hvilken institution i den pågældende del af kommunen, der holder åbent.

Grundlovsdag og juleaftensdag holder alle institutioner lukket. Der er ingen alternativ pasning. 

I 2020 er der behovsåbent i Mælkebøtten for de børn der er meldt til fra Løvetand incl Mælkebøtten samt Børnehaven Højvang.

Vi har desværre erfaringer med at børnene ikke bliver meldt til / meldt fra - ligesom vi har erfaring med at børn der er meldt til, ikke kommer alligevel.

Det betyder at vi bruger alt for mange personaleressourcer - vi betaler for noget vi ikke får brug for og medarbejderne får måske ikke den ønskede ferie.

Det betyder naturligvis dårlig stemning og irritation. 

SÅ EN MEGET STOR OPFORDRING TIL FORÆLDRE OM AT TAGE TILMELDING OG AFMELDING ALVORLIGT - INCL DEADLINE, SÅ DER IKKE BRUGES TID PÅ AT RYKKE FOR SVAR.

i ugerne med behovsåbent vil medarbejder antallet være skåret helt ind til benet - med baggrund i erfaringerne for at børnene ikke kommer alligevel. Der vil ikke være planlagte aktiviteter eller ture. Børnene vil være på Mælkebøttens matrikel.

Der vil ikke nødvendigvis være kendte vokse. Åbningstiderne dækkes af medarbejdere fra Løvetand, Mælkebøtten og Højvang.

Venlig hilsen Antoinette